• Informativiiset tekstit

    131. Matkailun kohderyhmät

    Seuraavaksi matkailualan ymmärtämiseksi ja esittelemiseksi ajattelin kirjoittaa matkailun kohderyhmistä eli asiakassegmenteistä. Visit Finlandin tekemän segmentointimallin mukaan matkailijat voidaan jakaa 11 segmenttiin, jotka esittelen seuraavaksi. Lähteenä tähän tekstiin on toiminut seuraava sivusto: https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata/matkailun-kohderyhmat Nature lover – Luonnon, luonnon ilmiöiden ja ihmeiden ihailija Matkailija haluaa nähdä ja kokea luonnon ihmeitä ja on laajalti kiinnostunut luonnosta sekä siihen liittyvistä ilmiöistä. Kiinnostavia aiheita ovat esimerkiksi luonnonpuistot, villieläimet ja arktinen luonto. Tähän kohderyhmään kuuluvat matkailijat ammentavat inspiraatiota matkasuunnitteluun erityisesti verkkohauista sekä matkailusivustoilta ja tyypillistä on, että lomat suunnitellaan melko huolellisesti. Outdoor explorer – Luontoa arvostava aktiveettilomailija Tälle matkailijatyypille on tyypillistä aktiivisuus, vaeltaminen, pyöräily, juokseminen ja aito luonto. Kohderyhmään kuuluvat arvostavat aitoa luontoa ja ulkoilma-aktiviteetteja. He…