• Vastuullisuus

    20. Matkailijan vastuu

    Nykyään puhutaan paljon kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, mikä myös koskettaa matkailua elinkeinona sekä yksittäistä matkailijaa. Olen koulutukseltani matkailupalvelujen tuottaja ja yksi osa opinnoistani keskittyi kestävän kehityksen mukaiseen matkailuun. Jokainen meistä voi matkaillessaan toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja ajattelinkin kertoa tässä postauksessa hieman enemmän näistä asioista. Maailman matkailujärjestön mukaan kestävä matkailu määritellään matkailuksi, jossa otetaan huomioon täysimääräisesti matkailun nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka käsittelevät vierailijoiden, teollisuuden, ympäristön sekä isäntäyhteisön tarpeita. Lähde: Kestävä matkailu (greentourism.eu) Tämä tarkoittaa siis sitä, että matkailun tulisi käyttää optimaalisesti ympäristöresursseja niin että olennaisia ekologisia prosesseja ylläpidetään ja luonnonperintöä sekä biologista monimuotoisuutta säästetään. Kestävässä matkailussa kunnioitetaan isäntäyhteisön sosiokulttuurista aitoutta ja säilytetään sekä rakennettuja…